Möchten Sie mehr erfahren
Vorschule
Kontakt
Kommende Generationen werden in einem Europa leben, in dem die Oder nicht mehr Demarkationslinie ist, sondern ein Fluss mitten durch einen gemeinsamen Lebens- und Arbeitsraum. Darauf möchten wir unsere Kinder vorbereiten.  Das heißt für uns nicht, die Unterschiede zwischen den Nationen gleichzumachen. Es bedeutet vielmehr, die jeweils andere Nation zu kennen, sie zu akzeptieren und selbstverständlich mit ihr umzugehen. Das gilt für die Sprache, Geschichte, Kultur und Tradition ebenso wie für viele Dinge des Alltags. Darum haben wir im Jahr 2000 die deutsch-polnische Kita "Eurokita e.V." in Frankfurt(Oder gegründet.
Je früher, desto besser, desto selbstverständlicher!
Besuchen Sie uns auch bei Facebook.
Das Leben ist bunt
Impressum
Seemannsgarnkiste mit alljährlichem maritiemen Outdoor Camp
Ausflüge
kulturelle Ausflüge dies- und jenseits der Grenze:Slubice, Zielona Gora, Ocha, Nowiny Wielkie, Berlin, Hamburg, Serengeti-park, Heidepark, ...
Hauseigene Tanzgruppe mit vielen Auftritten zu verschiedenen Anlässen
Musikalische Früherziehung
Krakowiaki
Kita mit Biss
Enge Zusammenarbeot mit dem zahnärtzlichen Dienst.
Kleine Forscher
Begegnung
Regelmäßiges Zusammentreffen der Partnerkitas aus Slubice und Zielona Gora (Spracholympiade, Weihnachtsfeier, Andrzejki)
Erleben der Natur mit allen Sinnen.
Unter einem Dach leben
Die Kooperationspartner
Träger
- Kita „Mis Uszatek“ in Zielona Gora- Kita „Pinokio“ in Slubice - Lenné Grundschule in Frankfurt O. - Oberstufenzentrum Konrad Wachsmann - ÜAZ - Deutsch polnisches    Kooperationszentrum
Der Verein "Eurokita e.V.“ mit Geschäftsführer Marina Hendel.
Unter einem Dach leben, lernen und spielen 20 polnische und 34 deutsche Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren zusammen. In unserem Haus arbeiten 11 Mitarbeiter, davon 9 staattlich anerkannte Erzieher, inbegriffen 2 polnische Muttersprachler, eine Köchin und ein Haushandwerker. 
Die Kinder entwickeln ihre Selbständigkeit weiter und bauen eigene, lebenspraktische Fähigkeiten auf und erweitern diese (Ich-Kompetenz). Die Kinder vergrößern täglich im gesamten Tagesablauf ihre Erfahrungshorizonte (Sach-Kompetenz). Die Kinder begreifen sich selbst als ein Teil von anderen Menschen, verstehen sich als ein Teil der Ökologie und damit denken und handeln sie selbstbewusst, kompetent und solidarisch (Sozial-Kompetenz). Der Erwerb der obengenannten Kompetenzen erfolgt zusätzlich auf der interkulturellen Ebene.
Das Richtziel unserer Einrichtung ist die Umsetzung der Grundsätze der elementaren Bildung, beauftragt durch das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg.Unsere Einrichtung verfolgt den Situationsorientierten Ansatz von Dr. Armin Krenz, dessen Ziel ist die individuellen Erfahrungen und Erlebnisse eines jeden Kindes soweit wie möglich zu berücksichtigen. 
Jeden Freitag um 9:00 Uhr findet die Vorschule für unserer deutschen und polnischen Schulanfänger statt, die in Frankfurt (Oder) eingeschult werden. In der Vorschule bekommen die Kinder einen Vorgeschmack eines Schulunterrichts und die Kinder erfahren die Regeln und Verhaltensweisen eines Unterrichtes.
Montag bis Donnerstag 6:00 bis 17:30 Uhr
Anschrift:
Lage der Kita
Die Eurokita liegt in einer ruhigen Nebenstraße und ist sehr verkehrsgünstig gelegen. Es sind nur wenige Schritte zur Stadtbrücke.  Nicht weit von unserem Haus halten in der Karl-Marx-Straße mehrere Straßenbahn- und Buslinien. Wir sind gut und komfortabel zu erreichen. Von beiden Seiten der Oder. Das macht den täglichen Weg für unsere polnischen Kinder kurz und angenehm. Am Oderufer entlang sind wir ohne Problem auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar. 
Eurokita e.V. Schulstraße 5 15230 Frankfurt (Oder    Telefon/Telefax +49(0)335/6802739
Je nach Standort kann die Ladezeit immer ein wenig variieren Statistiken und weiteren Daten sind momentan nicht erhaeltlichundefined
E-Mail: info@eurokita.de
Freitag 6:00 bis 17:00 Uhr bei Bedarf auch länger
Öffnungszeiten
Przyszłe generacje będą żyć w Europie, w której rzeka Odra nie będzie więcej stanowić granicy lecz będzie rzeką łączącą wspólne życie i miejsce pracy.

Do tego przygotowujemy już dzisiaj nasze dzieci.  Nie chodzi nam o to, by wyrównać róźnice narodowościowe, tylko o wzajemne poznanie się, akceptowanie drugiego narodu, lepsze zrozumienie go. Dotyczy to języka, historii, kultury i tradycji, oraz życia codziennego.

 Dlatego założyliśmy w roku 2000 Stowarzyszenie
na Rzecz Przyjaciół Przedszkola "Eurokita e.V." we Franfurcie n. Odrą, wspierające naszą placówkę.
Zerówka
Życie jest kolorowe
Mogą Państwo nas odwiedzić na Faccebooku
Pragną Państwo więcej informacji
Im wcześniej, tym bardziej oczywiste
Wycieczki o charakterze kulturowym po obu stronach granicy: Słubice, Zielona Góra, Ochla, Nowiny Wielkie, Berlin, Hamburg, Serengetipark, Heidepark
Wycieczki
Grupa taneczna przedszkola z wieloma występami okolicznościowymi
Szkoła muzyczna
„Skrzynia Kapitana Ralfa“ z corocznym Żeglarsko-marynarskim, polsko-niemieckim biwakiem
Mali Badacze
Przeżywanie natury wszystkimi zmysłami
Ścisła współpraca z Dentystycznym Urzędem Zdrowia
Sanitärbereich Wir legen Wert auf die Erziehung zur Selbstständigkeit und die Festigung hygienischer Gewohnheiten.
Regularne spotkanie z przedszkolami partnerskimi ze Słubic i Zielonej Góry (Olimpiada Językowa, wspólna Wigilia, Andrzejki)
Przedszkole Zdrowego Ząbka
Spotkania
Pod jednym dachem wspólnie żyje, uczy się i bawi 20 polskich oraz 34 niemieckich dzieci w wieku od 0 do 6 lat. W naszej placówce prcuje 11 osób, z tego 9 nauczycielek nauczynia przedszkolnego, z tego dwie polskojęzyczne nativ speakerki oraz kucharka i woźny.
Partnerzy kooperacyjni
Pod jednym dachem żyją
- Przedszkole „Miś Uszatek“ w Zielonej   Górze - Przedszkole „Pinokio“ w Słubicach  - Szkoła Podstawowa Lenné we    Frankfurcie (O.)  - Centrum Kszatłcenia Ponadpodstawowego    Obesrtufenzentrum) Konrad Wachsmann  - Zakład Promowania Kształcenia    Zawodowego ÜAZ - Słubicko-    Frankfurckie Centrum Kooperacji
Jednostka Nadrzędna
Stowarzyszenie na Rzecz Przyjaciół Przedszkola z panią prezes Mariną Hendel na czele.
Dzieci rozwijają swoją samodzielność oraz inne niezbędne w życiu umiejętności, które wciąż pogłębiają (kompetencje osobowe). W ciągu dnia dzieci naszego przedszkola regularnie poszerzają swoją wiedzę (kompetencje rzeczowe). Dzieci pojmują się poprzez pryzmat drugiego człowieka oraz jako część ekologii, dzięki czemu myślą i działają suwerennie, kompetentnie i solidarnie (kompetencje socjalne). Zdobywanie powyżej wymienionych kompetencji odbywa się dodatkowo na płaszczyźnie interkulturalnej.
Celem nadrzędnym naszego przedszkola jest wdrożenie w naszej codziennej pracy pedagogicznej założeń elementarnego kszatłcenia ustanowionych przez Ministerstwo d/s Kształcenia, Młodzieży oraz Sportu Kraju Związkowego Brandenburgii. W naszej placówce pracujemy według teorii „ Chwytania momentów w danej sytuacji“ („ Situationsorientierter Ansatz“) doktora Armina Krenza. Celem tej teorii jest wychwytywanie indywidualnych doświadczeń i przeżyć każdego dziecka z osobna.
W każdy piątek, o godz. 9:00 odbywają się zajęcia zerówkowe dla naszych polskich i niemieckich zerówkowiczów, które później podejmą edukację szkolną we Frankfurcie (n.O.). W zerówce dzieci przeżywają symulację zajęć szkolnych. Dzieci uczą się zasad i reguł, które  będą niezbędne w życiu szkolnym.
Eurokita leży wprawdzie na uboczu, jednakże ma dosyć korzystne położenie – parę kroków do mostu granicznego.  W pobliżu naszej placówki, na ulicy Karl-Marx-Straße przebiegają linie autobusowe i tramwajowe. Do nas można łatwo dotrzeć – z obu stron Odry.  Dla naszych polskich dzieci droga do przedszkola pokonana wzdłuż Odry jest również przyjemna na piechotę lub rowerem.
Położenie przedszkola Przedszkole
Od poniedziałku do czwartku od godz. 6:00 do godz. 17:30
Eurokita e.V. Schulstraße 5 15230 Frankfurt (Oder    Telefon/Telefax +49(0)335/6802739 
W piątkiod godz. 6:00 do godz. 17:00
Adres:
Godziny otwarcia
Haftungsausschluss und Copyright Die auf den Internetseiten der Euro-Kita e.V. enthaltenen Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt und regelmäßig aktualisiert. Eine Gewähr kann dennoch nicht übernommen werden. Eine Haftung für die Aktualität, Vollständigkeit oder Qualität ist ausgeschlossen. Alle kostenfreien Angebote sind unverbindlich. Die Redaktion behält es sich vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Veröffentlichungen zu verändern oder einzustellen. Sie können unsere Informationen speichern und Verknüpfungen zu unseren Seiten einrichten. Bei Verlinkung von kommerziellen Anbietern müssen die Seiten der Euro-Kita e.V. alleiniger Bestandteil des Browser-Fensters sein. Die Informationen dürfen nicht verändert oder verfälscht werden. Das Herunterladen oder Ausdrucken einzelner Seiten und/oder Teilbereiche dieser Website, soweit es nicht ausdrücklich gestattet ist, sowie das vollständige oder teilweise Reproduzieren, Verbreiten, Übermitteln (elektronisch oder auf andere Weise), Modifizieren oder Benutzen dieser Website für öffentliche oder kommerzielle Zwecke ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. Links auf Web-Sites Dritter Die Euro-Kita e.V. hat keinen Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten. Wir distanzieren uns ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf diesem Server und machen uns die Inhalte der gelinkten Seiten nicht zu eigen.“ 
Angaben gemäß §5 Telemediengesetz (TMG) sowie §55 Abs. 2 des Staatsvertrages für Rundfunk und Telemedien (RStV):   Euro-Kita e.V.  Schulstraße 5 15230 Frankfurt (Oder) Tel.: +49 335 680 27 39  E-Mail: mailto:info@eurokita.de Vertreten durch den Vorstand: Marina Hendel (Geschäftsführerin) Jutta Schultze (Finanzerin) Zofia Götz (Vorsitzende)  Registereintrag: Eingetragen im Vereinsregister. Registergericht: Amtsgericht Frankfurt (Oder) Registernummer: VR 729 Eintragungsdatum: 28.12.1999 Euro-Kita e.V. Geschäftsführung: Marina Hendel Schulstraße 5 15230 Frankfurt (Oder)  Tel.: +49 335 680 27 39  E-Mail: mailto:info@eurokita.de